Now showing items 1-1 of 1

  • Prediktory fitness v genetickém programování 

   Author: Jan Mayer; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Počítačové programy v genetickém programování je třeba ohodnotit na velkém množství testů, aby mohla být změřena jejich kvalita. Tento proces může být urychlen, pokud jsou k ohodnocení použity pouze malé podmnožiny testovacího ...