Now showing items 1-1 of 1

  • Použití metod modelování časoprostoru v robotice pro predikci poptávky 

   Author: Filip Kubiš; Supervisor: Vintr Tomáš; Opponent: Yan Zhi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Cı́lem této práce je prozkoumánı́ metod časoprostorového modelovánı́, jež jsou v současné době použı́vány pro predikci poptávky v oblasti přepravy, a přezkoumánı́ způsobů testovánı́ kvality těchto metod. Práce ukazuje, že ...