Now showing items 1-3 of 3

  • Odhadování parametrů prediktivních modelů přítomnosti lidí na struktuře prostředí 

   Author: Jan Blaha; Supervisor: Broughton George; Opponent: Coppola Claudio
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem této práce je prezentovat projekt FreMEn contra COVID, jeho technickou stránku, a experimentálně ohodnotit jeho přínos. Aby bylo možné systém nasadit v nových oblastech i přes malé množství dat, možnost přenosu ...
  • Použití metod modelování časoprostoru v robotice pro predikci poptávky 

   Author: Filip Kubiš; Supervisor: Vintr Tomáš; Opponent: Yan Zhi
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Cı́lem této práce je prozkoumánı́ metod časoprostorového modelovánı́, jež jsou v současné době použı́vány pro predikci poptávky v oblasti přepravy, a přezkoumánı́ způsobů testovánı́ kvality těchto metod. Práce ukazuje, že ...
  • Směrové statistiky v predikci kvaziperiodických časových řad 

   Author: Leonard Mentzl; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Helisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   V této práci navrhujeme metody predikce kvaziperiodických časových řad, které jsou založené na směrové statistice. Za-býváme se metodou momentů, EM algo-ritmem, Adaboostem R a neuronovými sí-těmi. Upřednostňujeme korektnost ...