Now showing items 1-1 of 1

    • Algoritmy pro vyhýbání se kolizím silničních vozidel 

      Author: Kubeša David; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Košnar Karel
      Adaptivní tempomaty (Autonomous Cruise Control - ACC) jsou již široce rozšířené v au- tomobilovém průmyslu. Umožnují udržovat vzdálenost mezi za sebou jedoucími vozidly. Tento koncept se již dobře osvědčil na dálnicích ...