Now showing items 1-1 of 1

  • Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě 

   Author: Šinkovec Petr; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Modely podmíněné pravděpodobnosti v dopravě jsou základní součástí popisu multiagentních systémů s aplikací v reálném světě. Tyto modely se uplatňují při simulacích širokého spektra záležitostí v dopravní infrastruktuře. ...