• Alokace úloh týmu heterogenních bezpilotních prostředků 

      Autor: Souček Marek; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Spurný Vojtěch
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
      Tato práce se zabývá problematikou přidělování úloh v týmu heterogenních bezpilotních prostředků (UAV). Definuje koncept operací pro širokou škálu misí, které mohou být prováděny týmem UAV. Koncept operací zahrnuje mise ...