Now showing items 1-1 of 1

  • Využití stromových operací při návrhu pravidel v adaptivních strukturách 

   Author: Michal Matija; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Balata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-06)
   Bakalárska práca sa zaoberá hľadaním nových pravidiel pre adaptívne štruktúry. Prácu možno rozdeliť do troch celkov, kde prvým je rozlišovanie užívateľských rolí. Bol navrhnutý algoritmus, ktorý bude detekovať navigovanie ...