Now showing items 1-1 of 1

  • Koherentní rojové chování bezpilotních helikoptér s minimálními výpočetními a komunikačními nároky 

   Author: Brandtner Daniel; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Tato práce navrhuje rozšíření Minimalistického koherentního rojového algorithmu vyvinutého J. Nembrinim a kolektiv pro roj MAV (Micro Areal Vehicle) - bezpilotních helikoptér. Zreprodukovali jsme nejdůležitější body tohoto ...