Now showing items 1-1 of 1

    • Kooperativní formace na dálnici 

      Author: Borovec Ondřej; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Saska Martin
      Tato bakalářská práce se věnuje výhodám a efektu formací na dálniční dopravu jak v obecném pojetí, tak i pro strukturu dopravy České republiky. Byly prostudovány a detailněji popsány tři přístupy ke kooperaci vozidel ve ...