Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání entit a významové rozlišování pomocí dialogu 

   Author: Ta Van Duy; Supervisor: Pichl Jan; Opponent: Hubáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Propojování jmenných entit je úloha, ve které se snažíme propojit entity zmíněné v textu s jejich reprezentací ve znalostních databázích jako Wikipedia nebo Freebase. Nicméně, v obecném případě může rozpoznané entitě v ...