Now showing items 1-1 of 1

  • Zvýšení efektivity doménově nezávislého plánování pomocí integrace solverů pro Euklidovské podproblémy 

   Author: Bergmann Petr; Supervisor: Komenda Antonín; Opponent: Řimnáč Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce se zabývá zvýšením efektivity doménově nezávislého plánování. Solver pro hledání tras na mapovém podkladu a solver na problém obchodního cestujícího byly integrovány do úrovně překladače. Tím bylo dosaženo ...