Now showing items 1-1 of 1

  • Směrové statistiky v predikci kvaziperiodických časových řad 

   Author: Leonard Mentzl; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Helisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   V této práci navrhujeme metody predikce kvaziperiodických časových řad, které jsou založené na směrové statistice. Za-býváme se metodou momentů, EM algo-ritmem, Adaboostem R a neuronovými sí-těmi. Upřednostňujeme korektnost ...