• Program pro kontrolu zranitelnosti bezdrátových sítí 

      Autor: Rindt Jan; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
      Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, kde v první jsou popsány jednotlivé komponenty a vrstvy, ze kterých se domácí počítačová sít' skládá, včetně jejich hlavních nedostatků. Diskutuje situaci na poli domácích ...