• Lokalizace osob v budově s využitím bezdrátové technologie 

      Autor: Trejbal Jan; Vedoucí práce: Košnar Karel; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
      Tato bakalářská práce se zabývá lokalizací osob v budově s využitím bezdrátové technologie. Lokalizace je řešena s využitím skrytých Markovských modelů a porovnávána je s k-NN klasifikací. Pro lokalizaci bylo v rámci práce ...