Now showing items 1-1 of 1

    • Lokalizace osob v budově s využitím bezdrátové technologie 

      Author: Trejbal Jan; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
      Tato bakalářská práce se zabývá lokalizací osob v budově s využitím bezdrátové technologie. Lokalizace je řešena s využitím skrytých Markovských modelů a porovnávána je s k-NN klasifikací. Pro lokalizaci bylo v rámci práce ...