Now showing items 1-1 of 1

    • Měřicí přístroj kruhovitosti součástek 

      Author: Brázdil Jiří; Supervisor: Tereň Ondrej; Opponent: Tomlain Juraj
      Tato práce dokumentuje tvorbu kontrolního zařízení pro přístroj sloužící k měření kruhovitosti součástek. U většiny komponentů použitých při výrobě zařízení se v rámci této práce jedná pouze o jejich úpravu. Práce pojednává ...