• Virtuální bytosti simulované ve Framsticks 

      Autor: Růžička Vít; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Tožička Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)