• Aplikace simplexového algoritmu pro minimalizaci submodulární diskrétní energie s binární proměnnými 

      Autor: Tiuzhina Ekaterina; Vedoucí práce: Průša Daniel; Oponent práce: Čech Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
      Minimalizace diskrétní energie je známý a široce používány model, který je podstatný pro velký počet problémů nizkourovňového počítačového vidění. Vzhledem k tomu, že minimalizace energie může být až NP-těžkým problémem, ...