• Aplikace hlubokého učení v rozpoznávání obrazových dat mozku 

      Autor: Tishin Nikita; Vedoucí práce: Basterrech Sebastian; Oponent práce: Novák Daniel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
      V posledních letech konvoluční neuronové sítě (CNN) se staly nejpopulárnějším výběrem pro problémy rozpoznávaní obrazů. CNN poskytuji framework pro reprezentační učení, které umožňuje zpracování vstupních dat v původním ...