Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

   Author: Kozák Jan; Supervisor: Petrík Milan; Opponent: Navara Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
  • Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění 

   Author: Benedikt Ondřej; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Petrík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Steinerův bod je jedním z význačných bodů pojících se s uzavřenými konvexními množinami. V nedávné době byla jeho definice rozšířena také na konvexní fuzzy množiny. V této práci se zabýváme výpočtem Steinerova bodu pro ...