• Vliv očekávání poroty na výsledek Turingova testu 

      Autor: Pech Jiří; Vedoucí práce: Warwick Kevin; Oponent práce: Vavrečka Michal
      Tato práce se zabývá případy, kdy rozporuplná rozhodnutí vyšetřovatelů v Turingových testech vedla k chybnému zařazení skrytých bytostí. Práce prezentuje přepisy konverzací, ve kterých lidští soudci podlehli svým subjektivním ...