Now showing items 1-1 of 1

    • Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti 

      Author: Kuchař Pavel; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Pavlíček Dušan
      Tato práce se zabývá zobrazováním dat uložených v Univerzálním úložišti uživatelsky přívětivou formou a jejich exportem do různých formátů vhodných pro strojové zpracování. Univerzální úložiště je forma databáze sloužící ...