• Zobrazení dat uložených v Univerzálním úložišti 

      Autor: Kuchař Pavel; Vedoucí práce: Novák Petr; Oponent práce: Pavlíček Dušan
      Tato práce se zabývá zobrazováním dat uložených v Univerzálním úložišti uživatelsky přívětivou formou a jejich exportem do různých formátů vhodných pro strojové zpracování. Univerzální úložiště je forma databáze sloužící ...