• Využití dat z chytrého nemocničního lůžka 

      Autor: Panušková Charlotte; Vedoucí práce: Macaš Martin; Oponent práce: Kutílek Patrik
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
      Stále širší využití technologií ve zdravotnictví bude v budoucnu nevyhnutelné. Jednou z již běžně používaných technologií je inteligentní zdravotní lůžko. Tato práce prezentuje údaje získané z inteligentního zdravotní lůžka ...