• Řízení vytápění budovy pomocí posilovaného učení s neuronovými sítěmi 

      Autor: Paleček Tomáš; Vedoucí práce: Lisý Viliam; Oponent práce: Drchal Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
      Cílem této práce bylo zjistit účinnost ří-zení vytápění budovy pomocí posilova-ného učení s neuronovými sítěmi. Naše algoritmy byly testovány na simulaci bu-dovy vytápěné pomocí ústředního topení, která běžela v programu ...