• Rozpoznávání pojmenovaných entit s pomocí rekurentních neuronových sítí 

      Autor: Nguyen Hoang Long; Vedoucí práce: Pichl Jan; Oponent práce: Hajič Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Rozpoznávání pojmenovaných entit je podúloha ve vyhledávání strukturovaných informací. Jedná se o klasifikaci slov ve větě, které reprezentují entity s vlastním jménem, jako na příklad osoby, organizace nebo lokace. ...