• Periferní modul pro řízení stejnosměrných motorů pro platformu Zynq 

      Autor: Nepivoda Tomáš; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Zemánek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem periferního modulu k platformě Zynq, který obsahuje výkonové prvky k řízení stejnosměrného motoru a zpracovává signály z inkrementálního senzoru. Vývojová deska MicroZed implementuje ...