Now showing items 1-4 of 4

  • Algoritmus generující operace ve vícehodnotové logice 

   Author: Kozák Jan; Supervisor: Petrík Milan; Opponent: Navara Mirko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Monoidy s lineárním uspořádáním (zkráceně tomonoidy) jsou matematickou strukturou, která může mimo jiné popisovat sémantiku konečných fuzzy logik. Cílem této práce je implementovat v jazyce C/C++ algoritmus popsaný Milanem ...
  • Skryté proměnné v matematických modelech kvantových struktur 

   Author: Petr Matěj; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Pták Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je seznámení s teorií skrytých proměnných a stavem programů zabývajících se výpočty na kvantových strukturách. Dále je popsána implementace algoritmu, který pro danou kvantovou strukturu (ortomodulární ...
  • Steinerův bod a jeho fuzzy zobecnění 

   Author: Benedikt Ondřej; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Petrík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Steinerův bod je jedním z význačných bodů pojících se s uzavřenými konvexními množinami. V nedávné době byla jeho definice rozšířena také na konvexní fuzzy množiny. V této práci se zabýváme výpočtem Steinerova bodu pro ...
  • Teorie grafů a kvantové struktury 

   Author: Václav Voráček; Supervisor: Navara Mirko; Opponent: Pták Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   S příchodem kvantové teore klasická logika přestala být dostatečnou pro popis fyzikálních událostí, protože distributivní zákon výrokové logiky vede ke sporům v kvantové teorii. To vedlo k vytvoření kvantových logik. ...