• Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí 

      Autor: Najman Michal; Vedoucí práce: Kannala Juho; Oponent práce: Chum Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
      Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením na stavbu DenseCap a ...