Now showing items 1-2 of 2

  • Android aplikace pro plánování cyklistických tras a cyklonavigaci 

   Author: Linka Jan; Supervisor: Hrnčíř Jan; Opponent: Malý Ivo
   Práce se věnuje implementaci Android aplikace pro cyklisty ve městech. Výsledná aplikace dostupná pod názvem "Cykloplánovač" na Google Play nabízí uživateli naplánování trasy s ohledem na požadavky cyklistů a navigaci během ...
  • Výuková aplikace s rozšířenou realitou ve vnitřním prostředí 

   Author: Velemínský Adam; Supervisor: Malý Ivo; Opponent: Janovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem Výukové aplikace s rozšířenou realitou pro mobilní systém Android. Aplikace je vyvíjena v herním enginu Unity3D s rozšířením Vuforia, poskytující rozšířenou realitu. V práci jsem ...