• Call centrum pro průzkum spokojenosti zákazníků 

   Autor: Dendis Martin; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Filip Michal
   Tato práce je věnována problematice call centra pro odchozí hovory, které se může využívat pro průzkum marketingu a spokojenosti zákazníků s produkty a poskytovanými službami různých společností. Práce se nejprve zabývá ...
  • Call centrum pro soukromou firmu 

   Autor: Šamánek Filip; Vedoucí práce: Klíma Martin; Oponent práce: Filip Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)