• Synchronizované řízení skupiny helikoptér využívající přímou komunikaci 

      Autor: Fiedler Jiří; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Ecorchard Gael Pierre Marie
      Tato práce se zabývá návrhem a implementací protokolu pro komunikaci mezi řídící stanicí a jednotlivými kvadrokoptérami pomocí XBee modulů. Za použití této komunikace je možné řídit kvadrokoptéry pomocí příkazů, měnit ...