Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická tvorba popisu obrázků pomocí konvolučních neuronových sítí 

   Author: Najman Michal; Supervisor: Kannala Juho; Opponent: Chum Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na automatickou tvorbu popisu obrázků (angl. image captioning), konkrétně na tzv. dense captioning. Problematika je ukázána ve světle současných modelů se zaměřením na stavbu DenseCap a ...
  • Efektivní RANSAC z nejednoznačných korespondencí 

   Author: Šerých Jonáš; Supervisor: Chum Ondřej; Opponent: Matoušek Martin
   V této bakalářské práci se věnujeme problému robustního odhadu dvoupohledové geometrie z mnohonásobných korespondencí. Způsoby, kterými se standardně získávají tentativní korespondence, zajištují, že se každý zájmový bod ...