• Sémantické parsování otázek 

      Autor: Matulík Martin; Vedoucí práce: Baudiš Petr; Oponent práce: Šourek Gustav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
      V této práci zkoumám Xser, systém pro odpovídání na otázky čerpající ze strukturovaných dat. Tento systém funguje ve dvou částech. Nejdříve použije shift-reduce parser pro sestrojení struktury reprezentující otázku. Poté ...