• Aplikace hlubokého učení v rozpoznávání obrazových dat mozku 

   Autor: Tishin Nikita; Vedoucí práce: Basterrech Sebastian; Oponent práce: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   V posledních letech konvoluční neuronové sítě (CNN) se staly nejpopulárnějším výběrem pro problémy rozpoznávaní obrazů. CNN poskytuji framework pro reprezentační učení, které umožňuje zpracování vstupních dat v původním ...
  • Škálovatelná reprezentace neuronových sítí 

   Autor: Pavlíček David; Vedoucí práce: Buk Zdeněk; Oponent práce: Basterrech Sebastian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody nepřímého kódování neuronových sítí pro evoluční algoritmy s důrazem na škálovatelnost sítě. Je implementován algoritmus HyperGP k evoluci sítí použitých k řízení pohybu robota ...