• Detekce Malware v HTTPS komunikaci 

      Autor: Střasák František; Vedoucí práce: García Sebastián; Oponent práce: Bartoš Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      V posledních letech lze zaznamenat nárůst malware, kteří ke své komunikaci používají HTTPS protokol. Tato situace s sebou přináší pro bezpečnostní analytiky řadu nových výzev, protože přenos je šifrován a je těžko rozlišitelný ...