• Bezkontaktní měřič proudu s fluxgate senzory 

      Autor: Bareš Vladimír; Vedoucí práce: Mlejnek Pavel; Oponent práce: Vopálenský Michal
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
      Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout bezkontaktní ampérmetr založený na principu měření magnetického pole kolem vodiče protékaného elektrickým proudem. V implementaci byly použity fluxgate magnetické senzory a ověřena ...