• Otevření portálu Spolupráce s průmyslem pro více univerzit 

      Autor: Balák Zdeněk; Vedoucí práce: Fišer Aleš; Oponent práce: Strnad Pavel
      Tato práce pojednává o technickém zapojení partnerských fakult do portálu Spolupráce s průmyslem. Uvádí přístupy ke spolupráci s průmyslem ostatních fakult a popisuje jakým způsobem je pojata spolupráce v portálu SSP. ...