• Bezkolizní řízení pro robotickou helikoptéru 

      Autor: Bahník Michal; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Báča Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
      Práce se zabývá návrhem obecného prostředí pro vývoj a testování řídicích systémů bezpilotních helikoptér. Součástí tohoto prostředí je i nástroj pro simulaci modelových prostředí a situací. Nastíněna je problematika detekce ...