• Algoritmus s kompromisem mezi kvalitou a časem běhu v útočném grafu pro bezpečnost sítě 

      Autor: Babayeva Elnaz; Vedoucí práce: Durkota Karel; Oponent práce: Schaefer Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
      Hledání optimální strategii v útočném grafu je považována za NP těžkou úlohu. Correlated Stackelberg Equilibrium (CSE) aproximuje Strong Stackelberg Equilibrium (SSE), který hledá optimální strategie pro dva hráče, obránce ...