• Automatické generování názvu a popisek webových stránek s neznámým obsahem 

      Autor: Amrich Jonáš; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Materna Jiří
      Tato práce se zabývá problémem automatického generování názvů a popisek webových stránek, pomocí jejich okolí namísto jejich obsahu. Rostoucí počet webových stránek je namísto textem tvořen multimédii či je interaktivní, ...