Now showing items 1-1 of 1

    • Identifikace modelů fyzikálních procesů v silničních tunelech 

      Author: Talíř Vojtěch; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Pořízek Jan
      Tato bakalářská práce se zabývá matematickým popisem fyzikálních jevů v určitých typech tunelu, kde prvním typem je tunel s jednou výjezdovou rampou a druhým typem je tunel bez paralelně napojených ramp. Pro tyto dva případy ...