• Identifikace modelů fyzikálních procesů v silničních tunelech 

      Autor: Talíř Vojtěch; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Pořízek Jan
      Tato bakalářská práce se zabývá matematickým popisem fyzikálních jevů v určitých typech tunelu, kde prvním typem je tunel s jednou výjezdovou rampou a druhým typem je tunel bez paralelně napojených ramp. Pro tyto dva případy ...