• Využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích 

      Autor: Slunečko Daniel; Vedoucí práce: Hrnčíř Jan; Oponent práce: Štolba Michal
      Tématem této práce je využití GPS záznamů tras pro odhady dojezdových časů v dopravních sítích. Problém přiřazení odpovídající cesty v grafu k danému záznamu GPS trasy je formalizován společně s modelem pro odhady dojezdových ...