• Lokalizace zdroje radiace formací bezpilotních helikoptér 

      Autor: Štibinger Petr; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Rollo Milan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Tato práce se zabývá využitím skupin kooperujících bezpilotních helikoptér při vyhledávání zdrojů ionizujícího záření. Tento inovativní přístup je umožněn kombinací unikátního lehkého detektoru částic Timepix, na jehož ...