Now showing items 1-4 of 4

  • Modelování vlivu demografie na politické preference 

   Author: Švec Kamil; Supervisor: Čertický Michal; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-28)
   Tato práce se zabývá tvorbou modelu politických preferencí v České Republice na úrovni jednotlivých volebních okrsků. Zahrnuje sběr dat z veřejně dostupných zdrojů, přípravu trénovací množiny, implementaci modelů a jejich ...
  • Sémantické parsování otázek 

   Author: Matulík Martin; Supervisor: Baudiš Petr; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   V této práci zkoumám Xser, systém pro odpovídání na otázky čerpající ze strukturovaných dat. Tento systém funguje ve dvou částech. Nejdříve použije shift-reduce parser pro sestrojení struktury reprezentující otázku. Poté ...
  • Strojové učení relevantního uvažování s neuro-logickým programováním 

   Author: Studený Jan; Supervisor: Šourek Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce demonstruje schopnosti vylepšeného neuro-logického frameworku podchytit různé úlohy umělé inteligence, které jsou založeny na různorodých metodách uvažování. Základadem k tomuto frameworku je stávající engine ...
  • Učení a predikce Metasploit exploit ranku z dostupných dat zranitelností 

   Author: Gavenčiak Karel; Supervisor: Durkota Karel; Opponent: Šourek Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Prioritizace vulnerabilit je důležitou součástí práce systémových bezpečnostních administrátorů. Cílem této práce je, zaměřit se na odhadnutí risku, jaký každá vulnerabilita představuje, pomocí předpovídání jejího příslušného ...