• Analýza chování Malware v síti pomocí grafu 

      Autor: Šmolík Daniel; Vedoucí práce: García Sebastián; Oponent práce: Catania Carlos
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
      Existuje mnoho různých rodin malware a každá se vyznačuje jinými vlastostmi. Cílem této práce je zaměřit se na detekování škodlivého chování pomocí odchozí síťové komunikace. Naše hypotéza je, že tato škodlivá komunikace ...