• Inference na grafu reprezentující počítačovou síť 

      Autor: Mandlík Šimon; Vedoucí práce: Pevný Tomáš; Oponent práce: Šmídl Václav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
      Inference hodnot neznámých náhodných proměnných v grafu je široce studovaný problém. Grafová reprezentace systému náhodných proměnných je méně svazující, protože do grafu můžou být zakódovány vztahy mezi proměnnými. Tento ...