• Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí 

      Autor: Vobecký Antonín; Vedoucí práce: Škovierová Júlia; Oponent práce: Průša Daniel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Tato bakalářská práce se zaobírá predikcí chování účastníků dopravního provozu za použití Bayesovských sítí a je motivována evropským projektem H2020 UP-Drive Automated Urban Parking and Driving. Je důležité pochopit a ...