Now showing items 1-1 of 1

  • Kyberfyzikální bezpečnost pseudosatelitů 

   Author: Filip Bělohlávek; Supervisor: Neruda Marek; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato diplomová práce pojednává o problematice kyberfyzikální bezpečnosti stratosferických pseudosatelitů (HAPS). HAPS zde figuruje jako zástupce tzv. kyberfyzikálních systémů, tedy systémů, které spojují fyzický svět se ...