Now showing items 1-1 of 1

  • Integrace map pokrytí mobilní sítě do prostředí AWS 

   Author: Luka Jovanović; Supervisor: Bešťák Robert; Opponent: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-14)
   Tato práce se zabývá vývojem podpůrných funkcí a algoritmů, které slouží ke zpracování a modelování dat pro webovou aplikaci, poskytující informace o pokrytí mobilní sítí v České republice. Jsou v ní popsány základy tzv. ...