Now showing items 1-1 of 1

    • Měření na komunikačních branách pro chránění energetické sítě 

      Author: Zrnić Miloš; Supervisor: Vodrážka Jiří; Opponent: Kšír Petr
      V této práci je popsán systém pro přenos povelů ochran pomocí telekomunikačního přenosového systému. Výsledkem práce jsou navrhnuté měřicí metody dle standardu IEC 60834-1 pro ověření správného fungování zařízení pro přenos ...