Now showing items 1-5 of 5

  • Handover s využitím predikce úrovně signálu v mobilních sítích 

   Author: Dvořáček Lukáš; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se zabývá problematikou častého přepojování v mobilních sítích s velkým množstvím malých základnových stanic. Ty jsou v dnešní době používány především pro zlepšení pokrytí městské zástavby signálem, a tedy ...
  • Procedura náhodného přístupu k médiu založená na distribuované frontě v mobilních sítích 

   Author: Yang Ping Hsun; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Procedura náhodného přístupu je způsob řízení soutěžení velkého množství zařízení typu stroj (Machine Type Communication, MTC) o přístup k radiovým prostředkům v mobilních sítích LTE. Během procedury náhodného přístupu ...
  • Snižování spotřeby energie pro pohyb létající základnové stanice v mobilních sítích 

   Author: Lukáš Hach; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Použitím dronů jako létajících základnových stanic FeNB (Flying enhanced Node B) je možné velice rychle uspokojit aktuální požadavky uživatelů na velikost přenosové kapacity. Problémem při použití FeNB je omezená kapacita ...
  • Soft handover v sítích s femtobuňkami 

   Author: Honc Jiří; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Urychlení procedury handover v bezdrátových sítích 

   Author: Čermák Martin; Supervisor: Bečvář Zdeněk; Opponent: Zelenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)